• 02/ 958-22-65
 • 0888/ 552-595
 • 0888/ 420-118

Вашия език:

Submit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 • Pantekna LTD

  Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

 • Pantekna LTD

  Изграждане, пуск, настройка и сервиз на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

 • Pantekna LTD

  Проектиране на електрическа централа на биомаса с използване на отпадна топлина

 • Pantekna LTD

  Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации

 • Pantekna LTD

  Консултиране в областта на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, водопроводни и канализационни инсталации, електрически централи на биомаса с използване на отпадна топлина